FAALİYET ALANLARIMIZ

1) Tazminat Hukuku
a- İş kazası
b- Trafik kazası
c- Tren kazası
d- Uçak kazası
e- Hatalı tıbbi müdahale
f- Her türlü haksız fiilden kaynaklanan “ölüm” (destekten yoksun kalma) ve “maluliyet” (sürekli işgücü kaybı) nedeniyle “maddi tazminat” ve “manevi tazminat” davalarında avukatlık ve her türlü hukuki yardımlar.
g- Ölüm ve maluliyet nedeniyle maddi tazminat hesabı.

2) Sigorta Hukuku
Trafik kazası nedeniyle karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) ve ayrıca İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarına ilişkin davalar.

3) İş Hukuku
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve sair işçilik hak ve alacakları ile işe iade davaları ile iş güvencesine ilişkin alacaklarla ilgili davalar.

4) Sosyal Güvenlik Hukuku
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası uygulamasından kaynaklanan uyuşmazlıklardan olan iş kazası nedeniyle SGK’ca açılan rücu davaları.